Trang chủ

Giới thiệu

Diễn giả

Chương trình

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

Đăng xuất

Hội nghị trực tuyến, 16 - 17/11/2021

00
00
00
00

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1000+

Khách tham dự
trực tuyến

12+

Diễn giả nổi bật

300+

Chuyên gia tham dự

25+

Chủ đề hấp dẫn

©2021 Allrights reserved VNNIOSH

VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

Số 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 38220260 - 024 39421713

vanphong@vnniosh.vn

http://vnniosh.vn/

Số 216 Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐĂNG  KÝ