ĐĂNG NHẬP

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

Trang chủ

Giới thiệu

Diễn giả

Chương trình

Hướng dẫn

Hội nghị trực tuyến, 16 - 17/11/2021

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI
ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

25+

Chủ đề
hấp dẫn

300+

Chuyên gia tham dự

12+

Diễn giả
nổi bật

1000+

Khách tham dự trực tuyến

00
00
00
00

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

©2021 Allrights reserved VNNIOSH

VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

Số 216 Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Số 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 38220260 - 024 39421713

vanphong@vnniosh.vn

http://vnniosh.vn/

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐĂNG  KÝ