TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

ĐĂNG NHẬP

CN. Nguyễn Thị Thúy Liễu

ĐH Y tế công cộng

ThS. Nguyễn Thành Trung

Phân viện Khoa học An toàn
vệ sinh lao động
và bảo vệ môi trường
miền Trung


ThS. Phan Đăng Khoa

Phó ban EHS
Tập đoàn giáo dục IGC

Th.S.BS. Nguyễn Thị Quỳnh

Viện Đào tạo
Y học dự phòng và
Y tế công cộng
ĐH Y Hà Nội


ThS. Nguyễn Thị Trúc Thảo

Trung tâm Quan trắc môi trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng


ThS.Nguyễn Xuân Vũ

Giám đốc HSE
 Dự án Nhà máy Nhiệt điện
Quảng Trạch 1
Tổng Công ty xây dựng số 1


TS. Vũ Văn Thú

Trưởng khoa
ATLĐ và SKNN
ĐH Công đoàn


CN. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Phó Chủ tịch
Liên đoàn Lao động
tỉnh Bắc Ninh


TS. Nguyễn Thu Hằng

Ban Chính sách - Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam


TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Trung tâm An toàn lao động
 Viện KH An toàn
và Vệ sinh lao động

Phó Giám đốc
Trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường Lao động

TS. Dương Văn Long

Giám đốc
Trung tâm Công nghệ
và Thiết bị Môi trường
 Viện Nghiên cứu Cơ khí

ThS. Trần Thị Liễu
PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Mai

Phó trưởng Bộ môn
Hoá Phân tích, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thắng Lợi

Trạm Quan trắc
và Phân tích
Môi trường Lao động

CÁC DIỄN GIẢ

TS. Trịnh Hồng Lân

Phân viện Trưởng
Phân Viện KH
An toàn Vệ sinh lao động
và BVMT miền Nam

TS. Nhan Hồng Quang

Phân viện Trưởng
Phân Viện KH
An toàn Vệ sinh lao động
và BVMT miền Trung

PGS. TS. Nguyễn Văn Sơn

Phó Viện trưởng
Viện Sức khỏe nghề nghiệp
và Môi trường

TS. Vũ Xuân Trung

Phó Viện trưởng
Viện Khoa học An toàn
và Vệ sinh lao động

PGS. TS. Doãn Ngọc Hải

Viện trưởng
Viện Sức khỏe nghề nghiệp
và Môi trường

TS. Nguyễn Anh Thơ

Quyền Viện trưởng
Viện Khoa học An toàn
và Vệ sinh lao động

©2021 Allrights reserved VNNIOSH

VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

Số 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 38220260 - 024 39421713

vanphong@vnniosh.vn

http://vnniosh.vn/

Số 216 Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội