TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

Đăng xuất

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Nội dung

Thời gian

16/11/2021

PHIÊN TOÀN THỂ

TIỂU BAN 1
Môi trường và Phát triển bền vững

THAM DỰ TRỰC TUYẾN

11.15 - 12.00

Trao đổi, thảo luận

09.40 - 10.00

Biện pháp tiếp cận của hệ thống quản lý ILO đối với công tác ATVSLĐ 

 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)

10.00 - 10.15

Giải lao

10.15 - 10.35

Bảo vệ sức khỏe người lao động trong bối cảnh  đại dịch COVID-19 và một số đề xuất

 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường

10.35 - 10.55

Một số thực hành tốt trong thực hiện Tăng trưởng Xanh

Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

10.55 - 11.15

Mô hình ứng dụng công nghệ trong quản lý ATVSLĐ, BVMT đáp ứng yêu cầu thích ứng,
an toàn COVID-19 của Tổng công ty điện lực miền Bắc

Ban An toàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

08.30 - 09.12

Khai mạc Hội thảo

09.12 - 09.15

Phát biểu chào mừng Hội thảo

Cơ quan ATVSLĐ Hàn Quốc (KOSHA)

09.15 - 09.40

Xây dựng Xã hội An toàn trong bối cảnh Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và Dịch COVID-19

Viện Khoa học An toàn, vệ sinh lao động

Trực tuyến qua Zoom

14.03 - 14.20

Phương pháp đánh giá, phân  loại chất lượng vệ sinh môi trường lao động và rủi ro
sức khoẻ nghề nghiệp theo các yếu tố hoá học

TS. Nguyễn Thắng Lợi

14.20 - 14.31

Nghiên cứu mức độ dàn đều vận tốc dòng khí trong buồng lọc thiết bị lọc bụi tĩnh điện trên mô hình số và mô hình vật lý

TS. Dương Văn Long

14.31 - 14.43

14.43 - 15.00

Giải lao

15.00 - 15.17

Điều kiện lao động của người lao động ở các cơ sở chế biến mủ cao su khu vực miền Trung

ThS. Nguyễn Thành Trung

PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Mai

Nghiên cứu phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm của các hydrocacbon thơm đa vòng trong không khí tại khu vực rải nhựa đường tại Hà Nội

15.17 - 15.30

Hiện trạng ô nhiễm chất hữu cơ khó phân hủy hexabrombiphenyl trong mẫu bụi tại một số cơ sở thu gom tái chế rác thải điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội

ThS. Trần Thị Liễu

14.00 - 14.03

Giới thiệu Hội thảo

15.30 - 16.00

Trao đổi, thảo luận

TIỂU BAN 3
An toàn và Chính sách

Nội dung

Thời gian

17/11/2021

TIỂU BAN 2
Sức khỏe nghề nghiệp và lao động

08.33 - 08.45

ThS.Nguyễn Thị Quỳnh

Nguy phơi nhiễm với covid 19 của nhân viên y tế tại Việt Nam

08.30 - 08.33

Giới thiệu Hội thảo

09.25 - 09.45

Nghiên cứu mức độ nhiễm ethylbenzen qua các chỉ số giám sát sinh học ở người lao động trong một số cơ sở sản xuất sơn năm 2019-2020

TS. Vũ Xuân Trung

09.08 - 09.25

Đánh giá ảnh hưởng của bụi hữu cơ đến bệnh lý đường hô hấp của người lao động ngành chế biến thức ăn chăn nuôi

TS. Trịnh Hồng Lân 

08.45 - 09.08

Công tác An toàn vệ sinh lao động tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thị Minh Ngọc

10.00 - 10.11

Giải lao

TS. Trịnh Đăng Hưng 

10.11 - 10.21

Đo lường mức độ biểu hiện lo âu, trầm cảm của đợt bùng phát dịch covid-19 đối với nhân viên y tế lâm sàng ở một số bệnh viện tại Hà Nội năm 2020

CN. Nguyễn Thị Thúy Liễu 

09.45 - 10.00

Phương án đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các mỏ than hầm lò

10.21 - 10.40

Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm sinh lý lao động của nhân viên phòng thí nghiệm và giải pháp hạn chế

ThS. Nguyễn Thị Trúc Thảo 

14.00 - 14.03

Giới thiệu Hội thảo

14.03 - 14.21

Cơ chế ba bên trong việc gia nhập và thực hiện công ước về An toàn và vệ sinh lao động ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thu Hằng

14.21 - 14.48

Đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại cơ sở chế biến thủy sản khu vực
miền Trung

TS. Nhan Hồng Quang

14.48 - 15.13

Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở sản xuất nguyên liệu từ nhựa
tái chế

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

15.30 - 15.45

Giải lao

15.45 - 16.18

Đánh giá rủi ro cháy nổ bằng phương pháp bán định lượng FRAME và đề xuất các biện pháp PCCC cho ngành sản xuất cơ khí

ThS. Phan Đăng Khoa

16.18 - 16.38

16.38 - 16.58

TS. Vũ Văn Thú

Tai nạn lao động tại làng nghề gỗ truyền thống La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định – Thực trạng và giải pháp

Góc nhìn mới về quản lý ATVSLĐ trong bối cảnh CIVID-19

ThS. Nguyễn Xuân Vũ

15.13 - 15.30

Giải pháp quản lý an toàn và hiệu quả trong hoạt động khai thác mỏ lộ thiên ở Việt Nam

TS. Trần Quang Hiếu

10.40 - 11.10

Trao đổi, thảo luận

16.58 - 17.30

Trao đổi, thảo luận

©2021 Allrights reserved VNNIOSH

VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

Số 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 38220260 - 024 39421713

vanphong@vnniosh.vn

http://vnniosh.vn/

Số 216 Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội